ESPECIALISTES‎ > ‎PSICOMOTRICITAT‎ > ‎

QUE ES LA PSICOMOTRICITAT?

La PSICOMOTRICITAT és una eina educativa que considera l’ésser humà com una globalitat i té per objectiu desenvolupar de forma equilibrada totes les capacitats de l’infant: cognitives, motrius i relacionals, per mitjà del seu cos, del moviment i del joc. 

Jugant a través de la psicomotricitat l’infant guanya autonomia, seguretat i autoestima i se l’acompanya a la construcció de la seva identitat pròpia. A través del moviment i l’acció, l’infant va aprenent a relacionar-se amb el seu propi cos, amb l’espai, amb els objectes i amb els altres. Quan un infant juga i es mou, està expressant el seu món interior i el seu procés de desenvolupament així com està aprenent sobre ell mateix i sobre el món que l’envolta. 

La SALA DE PSICOMOTRICITAT, és un espai que conté i que ofereix als infants una sèrie de materials pensats i ajustats al desenvolupament i necessitats dels infants. És un context de confiança, seguretat i llibertat on l’infant podrà expressar-se, relacionar-se i tenir experiències vitals.

OBJECTIUS GENERALS D'ÀREA
  • Afavorir el desenvolupament de l'infant.
  • Descobrir, conèixer i controlar progressivament el propi cos. Estructurar i apropiar-se d'una imatge de totalitat, de plaer de si mateix, desenvolupant i valorant les pròpies capacitats i limitacions d'acció, vivència i expressió.
  • Aconseguir progressivament una sòlida seguretat afectiva i desenvolupar les pròpies capacitats
    d'iniciativa i de confiança en si mateix.
  • Establir vincles profunds i fluïds de relació amb els adults i amb la resta d'infants; ha de saber expressar i comprendre les emocions i els afectes.
  • Utilitzar i manipular els espais i materials que té al seu abast d'acord amb les seves necessitats i emocions i progressivament en cooperació amb els altres.
  • Evocar i representar les pròpies vivències expressant-les mitjançant les possibilitats simbòliques que ofereixen el joc i altres maneres d'expressió i representació.
  • Utilitzar el llenguatge oral per comprendre i ser comprès pels altres, expressar les idees, els sentiments i les emocions, les experiències, les necessitats i els desitjos, i avançar en la construcció de significats.


Pàgines web d'interès: